ÖPPET BREV TILL ALLA MEDLEMMAR

Ordföranden och vice ordförande har författat ett brev som vi hoppas alla medlemmar läser och begrundar och naturligtvis helst hör av sig om.

Se text nedan (finns även som bifogad fil)

Vår lokala Reumatikerförening behöver fler aktiva medarbetare NU!

 

 Vår lokalförening har idag 480 medlemmar. Majoriteten av våra medlemmar bor i Sollentuna kommun (237 st). I Upplands Väsby har föreningen 134 st och i Sigtuna 82 st medlemmar. Vi har också ett antal medlemmar som har valt att fortsätta vara med i vår förening, trots att de har flyttat till andra orter i Sverige.

 Målet för Reumatikerföreningen i Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna är att vara ett lokalt forum som inbjuder till olika typer av medlemsträffar. Tillsammans kan vi hitta nya vägar för att möte de utmaningar som vår reumatiska sjukdom kan innebära. Vi vill vara en mötespunkt som ger våra medlemmar en möjlighet att få information, skapa nya kontakter och kunna känna gemenskap med andra reumatiker. En annan av våra viktiga uppgifter är att informera våra lokala politiker om vilka problem vi reumatiker kan stöta på i samhället och lämna in förslag på förbättringsområden för människor med olika former av funktionshinder. I denna stora fråga kan vi ibland behöva samarbeta med andra föreningar i det lokala föreningslivet, i de tre berörda kommunerna.

 Under de senaste 10 åren har våra medlemmars intresse för att delta i de aktiviteter som föreningen anordnat minskat betydligt. Vi har i två omgångar genomför enkätundersökningar för att försöka få reda på vad våra medlemmar har för önskemål och förväntningar på den lokala föreningsverksamheten. Det var tyvärr endast 10 % av våra medlemmar som skickade in svar. Majoriteten av dessa ville vara medlemmar i Reumatikerförbundet för att få tillgång till tidningen Reumatikervärlden.

 Under de senaste två åren har vi tyvärr varit tvungna att ställa in flera planerade aktiviteter, både i form av föreläsningar, dagsutflykter och fester, på grund av bristande intresse från våra medlemmar.

Det här är en negativ trend som vi önskar vända. Vi söker nu nya medarbetare som vill hjälpa till att utveckla vår förening vidare mot framtiden. Vi behöver finna nya sätt att få våra medlemmar att vilja bli mer aktiva och att inse fördelen med ett starkt lokalt föreningsliv. Det kan vara svårt för en enskild individ att på egen hand kunna skapa en förändring i samhället. Om vi i stället pratar med en gemensam röst, så har vi mycket bättre chans att kunna påverka vårt samhälle till att bli mer anpassat för personer med olika former av funktionshinder.

 Föreningens styrelse består idag av 7 personer. Vi har under de senaste åren försökt värva nya personer som har intresse av att hjälpa till och driva föreningen vidare. Tyvärr har vi hittills inte lyckats med vår uppgift.

 Nu står vi inför situationen att vi måste förnya vår styrelse. Flera av förenigens styrelseledamöter som varit aktiva i många år har nu meddelat att de inte kommer att ställa upp för omval 2014. Vi behöver därför värva ett antal personer som känner intresse för att driva verksamheten vidare och på så sätt kunna bevara och utveckla vår lokala förening. Om vi inte lyckas med detta tvingas vi dessvärre att lägga ned föreningens verksamhet, något vi helst vill undvika. Då kanske vi tvingas acceptera att det lokala föreningslivet kan ha spelat ut sin roll i dagens samhälle, något som känns mycket beklagansvärt, då en aktiv lokal förening innebär en större möjlighet att kunna påverka politikerna i våra kommuner och skapa ett bättre samhälle för oss reumatiker.

 Om DU känner att du vill vara en del av ett kreativt och positivt gäng reumatiker, vars önskan är att fortsätta utveckla föreningsarbetet till gagn för våra medlemmar, är du hjärtligt välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen. Du kanske känner någon annan medlem som du tycker skulle vara rätt person för uppdraget? Tveka då inte att höra av dig till oss.

 Ordförande Carole Glemhorn tel: 073-530 59 77

 Vice ordförande Marika Jäger tel: 073-717 37 98

 Hälsningar från oss i styrelsen som hoppas på många samtal!

 

 

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.